P E O P L E • M a r a   M a i o n c h i
foto Raimondi
Mara Maionchi