P E O P L E • V e z z a l i   V a l e n t i n a
foto Raimondi
Valentina Vezzali
foto Raimondi
Valentina Vezzali