P E O P L E • C a l v e n z i   G i o v a n n a
foto Raimondi
Giovanna Calvenzi